INDEKS AUTORSKI

Ryszard Kleszcz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Szyszkowska, Maria. Teorie prawa natury XX wieku w Polsce]. Ruch Filozoficzny, nr 4, 315-320, 1982/83.

Nauki humanistyczne w koncepcji T. Kotarbińskiego. Niektóre zagadnienia klasyfikacyjne i próba charakterystyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 63-68, 1984.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # metodologia humanistyki # metodologia historii #
ABSTRAKT. W artykule poniższym nauki humanistyczne prezentowane są na przykładzie nauk historycznych. Analiza poglądów T. Kotarbińskiego wykazuje, że twórca reizmu dostrzegał odrębność metodologiczną humanistyki. Zdaje się ona również wskazywać na fakt, że na poglądy T. Kotarbińskiego w tej kwestii wpływ miała filozofia niemiecka.

z: Kaniowski, Andrzej Maciej. Nowa rozprawa o metodzie F. Gonsetha. [Rec. Witkowski, Lech. Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha (na tle problemów współczesnego racjonalizmu)]. Studia Filozoficzne, nr 9, 201-208, 1984.

Problematyka dialogu. [Rec. Gilbert, Dispaux. La logique et le quotidien: Une analyse dialogique des mecanismes de l'argumentation]. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-170, 1987.

# dialog #

[Rec. Brutjan, Goerg Abelovič. Argumentacija]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 190-196, 1988.

[Rec. Kotarbiński, Tadeusz. Pisma etyczne. Smoczyński, Paweł J. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 405-409, 1988.

Kazimierz Twardowski o naukach humanistycznych. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 275-280, 1989. Kleszcz, Ryszard.

# TWARDOWSKI, Kazimierz #

Sesja ku czci Kazimierza Twardowskiego. [Łódź, 11.02.1988]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 289-290, 1989. Kleszcz, Ryszard.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # filozofia polska - kronika #

Od analizy do argumentacji. Wprowadzenie do Perelmana. Studia Filozoficzne, nr 6, 123-135, 1989. Kleszcz, Ryszard.

# PERELMAN, Chaïm # argumentacja # relatywizm # subiektywizm #
TREŚĆ. W pracy poddaje się analizie podstawowe problemy koncepcji filozoficznej Perelmana. U jej podstaw leży krytyczny stosunek do absolutystycznych ontologii teorii poznania, czy aksjologii. Przeciwstawia im Perelman tzw. filozofię otwartą, nie uznającą absolutnych zasad. Rodzi to pytanie, czy nie prowadzi to do relatywizmu i subiektywizmu Myśl Perelmana, jak się wskazuje, przeszła pewną ewolucję - od sprowadzania roli filozofii głównie do funkcji analitycznych aż do położenia nacisku na teorię argumentacji i jej zastosowania. Wydaje się jednak, że leżąca u podstaw tej teorii koncepcja logiki budzi poważne wątpliwości. Wątpliwości te jednak nie przekreślają wagi i znaczenia samej teorii argumentacji.