INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Klimski (1948-2013)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O badaniach woli w pracach M. Dybowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 97-130, 1971. Klimski, Tadeusz.

# DYBOWSKI, Mieczysław # wola # osobowość # psychologia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Pytania stawiane pracom M. Dybowskiego. 3. Wprowadzenie historyczne. 4. Dwa podstawowe kierunki badań M. Dybowskiego nad wolą. 5. Ujęcie formalnej strony woli w badaniach fenomenologicznych. 6. Uwagi o eksperymentalnym potwierdzeniu przez badania M. Dybowskiego obecności woli w człowieku. 7. Wola a osobowość. 8. Akty woli i "tendencje determinujące". 9. Wnioski.

Eksperymentalne ustalenie przeżyć stanowiących wolę w badaniach M. Dybowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-35, 1972. Klimski, Tadeusz.

# DYBOWSKI, Mieczysław # wola # motywacja # psychologia #
 TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Ogólna charakterystyka metod stosowanych w badaniach empirycznych. 3. Badania M. Dybowskiego nad formalną stroną przeżyć woli. a) Jakościowa analiza cech woli. b) Sposób przeprowadzenia ilościowej analizy cech procesu woli. c) Sposób wyodrębnienia typów woli. 4. Badania M. Dybowskiego nad stroną treści przeżyć woli. a) Badania nad motywami moralnymi i prakseologicznymi. b) Sposób odnalezienia typów motywacji. 5. Wnioski praktyczne M. Dybowskiego z badań nad przeżyciami stanowiącymi wolę. a) Możliwość kształcenia woli u ludzi pod względem jej formy i treści. b) Zagadnienie stosunku motywacji do twórczości. 6. Zagadnienia wyznaczone metodami eksperymentalnymi. a) Pojęcie woli. b) Pojęcie aktualizacji. c) problematyka motywacji. 7. Zakończenie.