INDEKS AUTORSKI

Kłoczowski, Jan Andrzej OP


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Humanizm a ateizm, Znak, nr 188-189, 187-203, 1970.

# ateizm # humanizm # aksjologia #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Ujęcia ateizmu. 1. Epistemologiczne ujęcie ateizmu. 2. Aksjologiczne ujęcie ateizmu - humanizm ateistyczny. III. Jak ateizm widzi chrześcijaństwo. IV. Niepełne odpowiedzi chrześcijańskie. 1. Pelagianizm. 2. Surnaturalizm. V. Chrześcijaństwo w poszukiwaniu równowagi. 1. Rozwiązanie klasyczne. 2. Droga ku rozwiązaniu aksjologicznemu. a. Transcendentalność człowieka. b. Poznanie Boga w Chrystusie. c. Poznanie siebie w Chrystusie. V. Wnioski.

Norma personalistyczna. Znak, nr 224, 180-189, 1973.

# personalizm # norma etyczna # osoba #
TREŚĆ. 1. Sposób istnienia osoby. 2. Osoba jako zadanie. 3. Norma personalistyczna wobec innych propozycji etycznych.

Doświadczenie religijne. Znak, nr 232, 1221-1233, 1973.

# doświadczenie religijne # sacrum #
TREŚĆ. 1. Podmiotowa strona aktu religijnego. 2. Przedmiotowa strona aktu religijnego. 3. Miejsce doświadczenia religijnego w życiu człowieka. A. Strefowa koncepcja sacrum. B. Uniwersalna koncepcja sacrum.

Wolność na miarę miłości. Znak, nr 325, 861-, 1981. Kłoczowski, Jan Andrzej.

# wolność #
TREŚĆ. 1. Jak myśleć wolność? 2. Biblijny ethos wolności. 3. Wolność jako wyzwolenie.

 Kłoczowski, Jan Andrzej.