INDEKS AUTORSKI

Gerhard Kloska (1943-1979)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Próba systematyzacji myśli filozoficznej Alberta Camusa. [Rec. Kamptis, Peter. Der Mythos vom Menschen. Zum Atheismus und Humansimus Albert Camus']. Etyka, t. 6, 176-180, 1970.

W poszukiwaniu superstruktur ludów pierwotnych. [Rec. Lévi-Strauss, Claude. Myśl nieoswojona]. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-245, 1971.

Analiza sposobu życia wyrazów: etyka, moralność, obyczaj, zwyczaj w polskim języku potocznym. Etyka, t. 9, 145-169, 1971.

# etyka # moralność # obyczaj / zwyczaj #
TREŚĆ (A) Uwagi wprowadzające. (B) Charakterystyka źródeł. (C) Analiza synchroniczna. (D) Analiza diachroniczna. (E) Wnioski.

Typy i odmiany relatywizmu etycznego. [Rec. Moser, Shia. Absolutism and Relativism in Ethics]. Etyka, t. 10, 183-187, 1972. Kloska, Gerhard.

Wartości jako własności przedmiotów. Etyka, t. 16, 117-130, 1978. Kloska, Gerhard.

# wartość # zdanie wartościujące # cecha / własność # przedmiot #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Klasyfikacja cech przedmiotów. (C) Własności postrzeżeń: wyraźność, apodyktyczność, równoczesność. (D) Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki postrzegania. (E) Funkcja poznawcza i wartość logiczna zdań wartościujących.