INDEKS AUTORSKI

Maciej Kociuba


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Gaston Bachelard jako epistemolog. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-89, 1987. Kociuba, Maciej.

# BACHELARD, Gaston # epistemologia # filozofia nauki # rozwój nauki #
ABSTRAKT. Artykuł prezentuje inspirowane rozwojem nauk szczegółowych idee epistemologiczne Gastona Bachelarda. W pierwszej części szkicu szczególną uwagę zwrócono na zawartą w książce pt. "Le nouvel esprit scientifique" koncepcję epistemologii nie-kartezjańskiej. Dialektyczny obraz poznania naukowego i filozoficznego nazywany przez samego G. Bachelarda "otwartym racjonalizmem" został w części drugiej porównany z niektórymi poglądami P. K. Feyerabenda, T. S. Kuhna i K. R. Poppera. Zestawienie orientacji G. Bachelarda z filozofią nauki uprawianą dziś w angielskim obszarze językowym, ukazuje pewne podobieństwa, liczne analogie, ale i zasadnicze różnice świadczące o oryginalności i niepowtarzalności wizji poznania naukowego, stworzonej przez francuskiego filozofa.