INDEKS AUTORSKI

Jerzy Kossak (1927-1998)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z metodologii badań literackich. [Rec. Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 299-309, 1952. Kossak, Jerzy.

U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Kossak, Jerzy.

# egzystencjalizm # humanizm # chrześcijaństwo # SARTRE, Jean Paul # SCHOPENHAUER, Arthur # KIERKEGAARD, Søren #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Egzystencjalistyczne motywy u starożytnych. 3. Egzystencjalizm i chrześcijaństwo. 4. Tragedia fałszywego humanizmu. 5. XIX-wieczni prorocy współczesnych egzystencjalistów. 6. Między negacją a afirmacją. 7. U źródeł teorii absurdu. 8. Poglądów Sartre’a ewolucja nie zakończona. Ss. 75.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.

# egzystencjalizm # KIERKEGAARD, Søren # MARCEL, Gabriel # MOUNIER, Emmanuel # personalizm # autentyczność # chrześcijaństwo # SARTRE, Jean-Paul #
TREŚĆ. 1. Czy wielość egzystencjalizmów? 2. Prorok zagubionych - Søren Kierkegaard. 3. Mistyfikacje Gabriela Marcel. 4. Koneksje marcelizmu. 3. Marcel i tradycje mistyki. 4. Personalizm Emmanuela Mouniera. 7. Zwątpienie i nadzieja.