INDEKS AUTORSKI

Józef Leszek Krakowiak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Głos w kwestii społecznych warunków twórczości. Studia Filozoficzne, nr 1, 131-136, 1978.

# twórczość # marksizm #

Problematyka alienacyjno-dezalienacyjna u Engelsa. Rys historyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-43, 1975. Krakowiak, Józef.

# ENGELS, Friedrich # alienacja # kapitalizm # komunizm #
TREŚĆ. 1. Intencją naszych rozważań jest wykazanie nierozerwalnego związku teorii alienacji z teorią dezalienacji. Uważamy, iż nie należy mówić o marksistowskiej teorii alienacji, lecz o marksistowskiej teorii alienacyjno-dezalienacyjnej. 2. Zerwanie z fetyszyzmem kategorii pozwala dostrzec głęboko filozoficzne treści zawarte w tekstach ekonomicznych. Tak to udało się odsłonić problematykę alienacyjno-dezalienacyjną u Engelsa i dostrzec, iż teoria dezalienacji jest częścią składową naukowego komunizmu. 3. Wykazaliśmy, że alienacja na gruncie marksizmu pojmowana jest jako zjawisko historyczne, a więc przejściowe. Ujęliśmy komunizm jako fazę postalienacyjną. 4. Wysuwamy ideę rozwijania i preferowania klasowego i warstwowego ujęcia zjawiska alienacji, a nie poprzestawania na jego ogólnospołecznej charakterystyce. Klasykom marksizmu nieobca była myśl o nierównomiernej zależności grup społecznych czy zawodowych, a więc i poszczególnych jednostek, od procesów alienacyjno-dezalienacyjnych. 5. Pojmujemy teorię dezalienacji jako konkretny program działania znoszenia stanu społeczeństwa wyalienowanego. Potrzebę rozwijania tej teorii, tzn. projektowania przebiegu zanikania zjawisk alienacyjnych, widzimy w tym, iż może się to przyczynić do minimalizacji strat osobowych. Nie lekceważmy bowiem możliwości i potrzeby także świadomościowej drogi kształtowania ludzi społeczeństwa o humanistycznych stosunkach społecznych, tzn. komunizmu. Chcąc kogoś kształtować, trzeba dobrze wiedzieć, co ma być ukształtowane i jak to może zostać zrealizowane. Bowiem wyprodukowane złe towary przemysłowe można wyrzucić, ale ludzi?

Aforysta na tropach nieskończoności. [Rec. Kuncewicz, Jerzy. Nieskończoność a rzeczywistość]. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 161-164, 1975.

Interdyscyplinarna Konferencja o Twórczości. [Radziejowice, 3-5.10.1975]. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-195, 1975. Krakowiak, Józef.