INDEKS AUTORSKI

Jerzy Krakowski (1950-2004)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia jako metanauka. Studia Filozoficzne, nr 4, 122-138, 1978.

# filozofia # metanauka # filozofia a nauka # metodologia filozofii #

Spór o status filozofii. [Polemika z: Czerniak, Stanisław. Metanauka a tożsamość filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-160, 1979.

# metanauka # filozofia a nauka # metodologia filozofii #

Gaston Bachelard i historia epistemologiczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-87, 1981. Krakowski, Jerzy.

# BACHELARD, Gaston # filozofia nauki # FOUCAULT, Michel # ALTHUSSER, Louis #
TREŚĆ. I. Filozofia i historia nauki Gastona Bachelarda. II. Kontynuatorzy Bachelarda. 1. Michel Foucault. 2. Louis Althusser.

Nauka jako teoretyczny sposób istnienia filozofii. Studia Filozoficzne, nr 6, 13-31, 1981.

# filozofia nauki # nauka a filozofia / filozofia a nauka # teoria naukowa #
TREŚĆ. (A) Powstawanie dyscyplin naukowych. 1. Empirystyczna koncepcja genezy nauki. 2. Przestrzeń ontologiczna. 3. Pole epistemologiczne. (B) Struktura teorii. 1. Przestrzeń filozoficzna a prawa nauki. 2. Teoria a prawa nauki. 3. Problem korespondencji.

Filozoficzne mechanizmy rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 9, 107-130, 1981.

# filozofia nauki # rozwój nauki # filozofia a nauka #
TREŚĆ. I. Rozwój nauki. 1. Program badawczy. 2. Obszar rozproszenia a jedność nauki. 3. Konieczność a przypadek w rozwoju nauki. II. Filozofia. 1. Struktura epistemologiczna. 2. Pole filozoficzne. 3. Konstruowanie obszaru teoretyczności.

Znak, episteme i historia filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-36, 1988.

# FOUCAULT, Michel # historia filozofii # znak #
TREŚĆ. 1. Archeologia wiedzy a historia filozofii. 2. Znak w strukturze podobieństwa. 3. Język w strukturze podobieństwa. 4. Znak binarny. 5. Porządek - mathesis i taksonomia. 6. Konsekwencje filozoficzne.

Heglowska koncepcja religii ludowej jako próba syntezy filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 27-44, 1989. Krakowski, Jerzy.

# religia ludowa # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # filozofia a religia #
ABSTRAKT. Koncepcja religii ludowej jest pierwszą dokonaną przez Hegla próbą zbudowania syntezy przeciwstawnych stanowisk w filozofii tego okresu. Religia ludowa ma z jednej strony przezwyciężyć dualizm i rozdarcie systemu kantowskiego, a z drugiej strony stworzyć syntezę obejmującą obszar, którego krańce wyznaczają Goethe i Kant. Synteza ta miała jednak dogmatyczny - w heglowskim znaczeniu tego słowa - charakter. Braki tej syntezy wyznaczyły kierunek ewolucji filozofii Hegla.