INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Kraszewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O pewnych konsekwencjach wynikających z definicji pojęć przyjmowanych w rachunku relacji. Studia Filozoficzne, nr 2, 38-41, 1959.

# definicja # rachunek relacji #

Zagadnienie intensjonalności. Studia Filozoficzne, nr 3, 147-152, 1959.

# intensjonalność # CARNAP, Rudolf #

Studia z zakresu systematyzacji rachunku zdań. Studia Filozoficzne, nr 6, 117-161, 1961.

# rachunek zdań # logika formalna # zdanie #
TREŚĆ. (A) O różnicy i tożsamości treści zdań złożonych. (B) Kombinatoryczna klasyfikacja tez rachunku zdań. (C) Kombinatoryczna charakterystyka oraz liczba tez, w których występują trzy i więcej zmiennych. (D) Funkcje od trzech i więcej zmiennych. (E) Zmienne zdaniowe a funkcje zdaniowe. (F) Zakończenie.

Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej. [Rec. Zinowiew, Aleksander. Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-176,1966.

Logiki wielowartościowe a prawo sprzeczności i wyłączonego środka" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 245-263. Warszawa, PWN, 1967.

# logika wielowartościowa # ŁUKASIEWICZ, Jan # prawa logiki #

Główne zagadnienia logiki. Warszawa, PWN, 1970. Kraszewski, Zdzisław.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Wstęp ("...jako podręcznik logiki dla studentów wydziałów humanistycznych, a przede wszystkim dla studentów wyższych szkół nauczycielskich ... nie są omawiane żadne zagadnienia o charakterze czysto formalnym"). I. Znaki pierwotne (właściwe). II. Znaki pochodne (wtórne). III. Rodzaje nazw i stosunków zakresowych. IV. Funktory i podstawowe własności relacji. V. Rachunek zdań. VI. Związki logiczne w obrębie zdań kategorycznych. VII. Rozumowanie. VIII. Podział logiczny i definicje.