INDEKS AUTORSKI

Władysław Kubiak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzne ujęcie dobra w Sumie Teologii św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 182-193, 1988. Kubiak, Władysław.

# TOMASZ z Akwinu, św. # dobro #
TREŚĆ. 1. Podział dobra. 2. Dobro jako własność transcendentalna. 3. Dobro jako doskonałość bytu. 4. Dobro jako przedmiot pożądania. 5. Dobro jako cel. 6. Dobro jako udzielanie się bytu.