INDEKS AUTORSKI

Jerzy Kulczycki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Całokształt historii psychologii. [Rec. Brett, George Sidney. A History of Psychology. 2nd rev. ed. Peters, Richard S. (wyd. i uzup.)]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 131-137, 1972.

Atomistyczno-asocjacyjna koncepcja świadomości a percepcja. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 165-179, 1983. Kulczycki, Jerzy.

# świadomość # percepcja #
ABSTRAKT. Atomistyczno-asocjacyjne ujęcie percepcji było częścią ogólnej koncepcji świadomości, która po raz pierwszy swój pełny kształt uzyskała w drugiej połowie XIX w. W pracy niniejszej postaramy się przedstawić tę koncepcję percepcji w aspekcie systematyczno-historycznym, uwzględniając jej pierwotną postać, krytykę, z jaką spotkała się na początku XX w. oraz spróbujemy określić jej współczesny status i znaczenie.

Bergsonowska teoria percepcji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 93-132, 1987. Kulczycki, Jerzy.

# BERGSON, Henri # percepcja # ruch #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Mechanizm i właściwości percepcji, perception concrète i perception pure. (C) Percepcja zmiany i ruchu. (D) Uwagi końcowe.