INDEKS AUTORSKI

Justyna Kurczak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Refleksja historiozoficzna Kazimierz Brodzińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21-58, 1983. Kurczak, Justyna.

# BRODZIŃSKI, Kazimierz # historiozofia # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Człowiek i przyroda. (B) Historia narodowa. (C) Narody czynne i bierne. (D) Koncepcja słowiańska. (E) Ewolucja poglądów Brodzińskiego po powstaniu listopadowym. (F) Idea Brodzińskiego a krystalizacja romantycznego aktywizmu.

Katedry filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. [Informacja w "łódzkim" zeszycie miesięcznika]. Studia Filozoficzne, nr 7, 179-180, 1985. Kurczak, Justyna.