INDEKS AUTORSKI

Waldemar Kurowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Modelowanie cybernetyczne systemów naturalnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-107, 1976. Kurowski, Waldemar.

# system # cybernetyka # model #
ABSTRAKT. W artykule zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia modelowania cybernetycznego systemów naturalnych. Za podstawę rozważań przyjęto hipotezę, że fragmenty otaczającej nas rzeczywistości, które zamierzamy obserwować, można traktować jako systemy naturalne. Następnie wykorzystując możliwości, jakie daje współczesna cybernetyka, zaproponowano model cybernetyczny, który może być uznany jako uniwersalne odzwierciedlenie systemów naturalnych o różnym charakterze przedmiotowym. badanie fragmentów rzeczywistości poprzez wyodrębnione systemy naturalne i ich modele cybernetyczne daje pewne możliwości integracji metod badawczych, sposobów podejścia i rozumowania, języka itp. dla różnych dziedzin wiedzy. Modelowanie cybernetyczne systemów naturalnych może zdaniem autora wychodzić pewnej mierze naprzeciw potrzebom nauki, wynikającym zarówno z rozwoju dyscyplin na styku nauk podstawowych, jak tez z konieczności rozwiązywania dużych interdyscyplinarnych problemów praktycznych.