INDEKS AUTORSKI

Erazm Kuźma


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dialektyka jedności i wielości w dziele literackim a jego ocena. Studia Filozoficzne, nr 9, 117-129, 1988. Kuźma, Erazm.

# dialektyka # dzieło literackie # wartość estetyczna #
ABSTRAKT. W trwającej od antyku refleksji na temat jedności i wielości dzieła literackiego wyodrębnić można dwie tendencje: jedna głosi pochwałę jedności, całości, druga - nasilająca się współcześnie, co wynika m.in. z ilościowego rozwoju literatury - pochwałę wielości, części, fragmentu. Na tym tle powstaje możliwość ukonstytuowania się w odbiorze czytelniczym trzech rodzajów wartości: wartości zwycięstwa nad dziełem przez arbitralne narzucenie mu jedności; wartości poddania się przez odrzucenie swej podmiotowości; wartości dialektycznej gry między jednością i wielością dzieła i podmiotu. Ta trzecia wartość jest najwyższa estetycznie i etycznie.