INDEKS AUTORSKI

Bronisław Łagowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z nowych badań nad Heglem. [Rec. Goldschmidt, Victor. État de nature et pacte de soumission chez Hegel. Garaudy, Roger. Contradiction et totalité dans la logique de Hegel]. Studia Filozoficzne, nr 3, 235-238, 1965.

Historia wyobcowana a odpowiedzialność osobowa (O filozofii Stanisława Brzozowskiego). Studia Filozoficzne, nr 3, 91-108, 1971. Łagowski, Bronisław.

# BRZOZOWSKI, Stanisław # alienacja # odpowiedzialność # podmiotowość #

Studium filozofii nadziei. [Rec. Walicki, Andrzej. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego]. Studia Filozoficzne, nr 3, 209-214, 1974.

Horyzont socjologiczny Maurycego Mochnackiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 143-163, 1977. Łagowski, Bronisław.

# MOCHNACKI, Maurycy # socjologia polityki # Polska #
TREŚĆ. (A) Państwo a społeczeństwo. (B) Polityka gospodarcza. (C) Carat a warstwy uprzywilejowane. (D) Osobliwości systemu panowania. (E) Dualizm wizji społecznej. (F) "Nieprawdziwość" Królestwa Polskiego.