INDEKS AUTORSKI

Wiesław Lang (1928-2012)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dualizm bytu i powinności. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 44-60, 1970.

# fakty a wartości # zdania wartościujące #

Uwagi o możliwościach uzasadniania systemów normatywnych. Etyka, t. 10, 87-103, 1972.

# metaetyka # norma aksjologiczna # uzasadnienie # system etyczny / aksjologiczny #

Świadomość prawna i moralna społeczeństwa polskiego w świetle badań empirycznych. [Rec. Podgórecki, Adam i Kurczewski, Jacek i Kwaśniewski, Jerzy i Łoś, Maria. Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo. Wybrane problemy]. Etyka, t. 10, 148-164, 1972. Lang, Wiesław.

z: Morawski, Lech i Gawrysiak, Tadeusz. Interpretacja prawnicza jako szczególny rodzaj interpretacji humanistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 127-138, 1975.

# prawoznawstwo # interpretacja humanistyczna #

Kształtowanie i upowszechnienie moralności socjalistycznej w społeczeństwie. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-139, 1979.

# moralność # socjalizm # etyka marksistowska #

Normy i oceny jako odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 8, 145-165, 1979.

# teoria odbicia # norma # ocena # poznanie etyczne #
TREŚĆ. I. Współczesny kształt teorii odbicia. Pojęcie odzwierciedlenia gnoseologicznego oraz procesu odzwierciedlania. II. Oceny i normy jako nośniki odzwierciedlenia językowego oraz jako przedmioty odzwierciedlenia językowego. 1. Aspekt funkcjonalny poznawczej wartości ocen i norm. 2. Problem wartości poznawczej norm i ocen w sensie strukturalnym. 3. Wartość poznawcza norm i ocen w aspekcie genetycznym. III. Wnioski i hipotezy.

Relacje między prawem i moralnością. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 117-143, 1985. Lang, Wiesław.

# prawo a moralność # filozofia prawa # norma #
ABSTRAKT. Autor wyróżnia trzy płaszczyzny analizy relacji prawa i moralności: socjologiczną, psychologiczną i systemowo-dyskursywną. W każdej z nich występują różne typy relacji. Główny przedmiot rozważań artykułu leży w płaszczyźnie systemowo-dyskursywnej. Analizy autora prowadzą do wniosku, że między prawem i moralnością występują różne relacje łączące i oddzielające obie te dziedziny. Moralne uzasadnienie prawa nie jest identyczne z faktycznymi czynnikami determinującymi treść norm prawnych i funkcjonowanie instytucji prawnych. Ograniczona separacja prawa i moralności ma walor etyczny, gdyż uniemożliwia całkowite podporządkowanie prawa moralności, co zwykle jest zamaskowaną formą tyrani.