INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Łastowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Brzeziński, Jerzy; Burbelka, Jolanta; Klawiter, Andrzej; Magala, Sławomir; Nowak, Leszek. Prawo i teoria. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-80, 1975.

# marksizm # idealizacja # konkretyzacja # metodologia nauki #
TREŚĆ. Cel artykułu. 2. Trzy ontologiczne założenia. 3. Sprzężone struktury esencjalne. 4. Struktura teorii ze sprzężeniami. 5. Trzy typy czynników. 6. Sekwencja nomologiczna i sekwencja nomotetyczna. 7. Konkretyzacja progowa i sekwencja form manifestacji prawidłowości. 8. Poszerzona struktura nomologiczna i poszerzona postać teorii. 9. Czynniki zmienne historycznie. 10. Historyczna sekwencja nomologiczna i pojęcia metodologiczne. 11. O zasadzie historyzmu. 12. Jak uprawiać marksistowską metodologię nauk?

Informacja o działalności poznańskiego środowiska filozoficznego w latach 1970-1976. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-166, 1977. Łastowski, Krzysztof.

Paradygmat darwinowski a psychologiczne koncepcje zachowania. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 9-26, 1985. Łastowski, Krzysztof.

# wyjaśnienie zachowań ludzkich # psychologia # zachowanie # darwinizm #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie i teza artykułu. 2. Paradygmat darwinowski: idea zależności adaptacyjnej. 3. Adaptacyjna postać tez psychoanalitycznej i behawiorystycznej koncepcji zachowań. 4. Teleologia i teleonomia w psychologicznych koncepcjach zachowania.