INDEKS AUTORSKI

Anna Latawiec


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zjawisko regeneracji biologicznej a informacja strukturalna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 185-198, 1982.

# biologia # informacja #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 2. Istota regeneracji. 3. Pojęcie informacji strukturalnej na tle informacji biologicznej. 4. Relacja zjawiska regeneracji biologicznej do informacji strukturalnej. 8. Uwagi końcowe.

Pojęcie funkcjonowania w świetle informacji biologicznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-108, 1983.

# informacja # biologia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Określenie informacji biologicznej. 3. Związki struktury z funkcjami i z informacją biologiczną. 4. Próba określenia pojęcia funkcjonowania biologicznego. 5. Rozważania końcowe.

Wokół pojęcia świadomości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 47-59, 1988.

# świadomość # ludzie a zwierzęta #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Prezentacja prób określenia świadomości. 3. Konsekwencje prezentowanych stanowisk. 4. Zakończenie.

Pojęcie świadomości w świetle koncepcji informacji biologicznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-138, 1988.

# świadomość # biologia # informacja #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Zarys koncepcji informacji biologicznej. 2. Prezentacja wybranych określeń pojęcia świadomości. 3. "Miejsce" pojęcia świadomości.

Transplantacja mózgu - szansa czy zagrożenie ludzkości? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 93-110, 1989.

# mózg # transplantacja # bioetyka #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Budowa i rozwój mózgu. 3. Zarys historii badań mózgu. 4. Problemy etyczne związane z transplantacją. a) Problem dawcy. b) Problem biorcy. 5. Zamiast zakończenia.

z: Rosiński, Franciszek M. Człowiek wobec problemu ochrony środowiska naturalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-137, 1989.

# człowiek a przyroda # ekologia # środowisko przyrodnicze #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Postawa "sakralna" wobec natury. 3. Postawa "sekularna" wobec natury. 4. Degradacja środowiska naturalnego. 5. Podstawowe zasady i etyki środowiska. 6. Zakończenie.

Wokół problemów nie narodzonych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 222-226, 1989. Latawiec, Anna M.

# aborcja # bioetyka #

Kilka uwag o wyjaśniającej roli symulacji w biologii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 171-178, 1990.

# biologia # metodologia biologii # symulacja # wyjaśnianie naukowe #

Symulacja zjawisk biologicznych widziana systemowo. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 37-53, 1990. Latawiec, Anna M.

# system # symulacja # metodologia biologii #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Podstawy teorii systemów. 3. Symulacja na tle teorii systemów. 4. Ilustracja systemowego ujęcia modelu symulacyjnego. 5. Zakończenie.