INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Łepko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Lorenzowska koncepcja identyzmu ewolucyjnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 180-187, 1990. Łepko, Zbigniew.

# LORENZ, Konrad # ewolucja # problem psychofizyczny #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Charakterystyka stanowisk wobec zagadnienia ciała i duszy. 3. Stanowisko K. Lorenza wobec zagadnienia ciała i duszy. 4. Uwagi końcowe.