INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Lissowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sprawiedliwy podział dóbr. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 95-114, 1985.

# sprawiedliwość # podział dóbr #
ABSTRAKT. W artykule rozważa się sposoby konstruowania, uzasadniania i porównywania zasad sprawiedliwego podziału dóbr. Podstawę analizy stanowi problem podziału zbioru niejednorodnych, niepodzielnych dóbr. Jedną z pierwszych propozycji rozwiązania tego problemu przedstawiły profesor Klemens Szaniawski w artykule "O pojęciu podziału dóbr" opublikowanym w "Studiach Filozoficznych" w 1966 r. i w dwóch późniejszych publikacjach (1975, 1979). W artykule tym, za przykładem profesora K. Szaniawskiego, koncentruje się uwagę na takich zasadach podziału dóbr, które nie wymagają przyjmowania mocnych, i w konsekwencji mało realistycznych, założeń o sposobie pomiaru intensywności indywidualnych preferencji oraz o możliwości ich międzyosobowego porównywania.

Porównanie zasad sprawiedliwości dystrybutywnej. Etyka, nr 22, 153-181, 1986. Lissowski, Grzegorz.

# sprawiedliwość # podział dóbr #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Problem podziału. 3. Normatywne zasady sprawiedliwości dystrybutywnej. 4. Postulowane własności sprawiedliwego podziału. 5. Porównanie zasad sprawiedliwości dystrybutywnej.