INDEKS AUTORSKI

Andrzej Łodyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kult Kriszny jako przejaw współczesnego antyracjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 139-153, 1978. Łodyński, Andrzej.

# sekty # socjologia religii # religijność / duchowość współczesna # kontrkultura # antyracjonalizm #
TREŚĆ. W ostatnich latach w wielu krajach zachodnich rozprzestrzeniają się różne nowe kulty i sekty religijne. Rośnie zainteresowanie magią i okultyzmem. Ośrodkiem promieniowania tych zjawisk na pozostałe kraje są Stany Zjednoczone. W niniejszym artykule tło społeczne nowych poszukiwań religijnych ukazana zostało w powiązaniu z kontrkulturą. Wiele ruchów nawiązuje do tradycji religijnej i filozoficznej Wschodu. Omówiłem, jako przykład typowy, współczesny kult Kriszny. Recepcja filozofii orientalnej odbywa się w warunkach presji systemu wartości kultury zachodniej. Prowadzi to do częściowej zmiany wschodnich idei. W artykule przedstawiłem antyracjonalistyczny i eskapistyczny charakter tych zjawisk.

Kuhn, Feyerabend i problem niewspółmierności teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-40, 1980. Łodyński, Andrzej.

# filozofia nauki # KUHN, Thomas Samuel # FEYERABEND, Paul Karl # niewspółmierność teorii naukowych #
TREŚĆ. 1. Nowy konwencjonalizm? 2. Kuhn i Feyerabend o niewspółmierności. 3. Dyskusja. 4. Uwagi końcowe.