INDEKS AUTORSKI

Aleksander Madejski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Naukowa bajka. (O książce Konrada Lorenza Tak zwane zło). Studia Filozoficzne, nr 10, 65-72, 1974.

# natura człowieka # zło # agresja # LORENZ, Konrad #

"Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego. Studia Filozoficzne, nr 2, 147-158, 1977. Madejski, Aleksander.

# CHOMSKY, Avram Noam # natura ludzka # język # psycholingwistyka #
ABSTRAKT. Avram N. Chomsky funkcjonuje wśród szerszej publiczności jako filozof. Zadaniem poniższego krótkiego szkicu jest zarysowe przedstawienie filozofii Chomsky`ego, podanie krytyce jego natywizmu neokartezjańskiego, a także biologistycznej wykładni jego koncepcji - przez niego samego już nie rozwijanej, w oparciu o zaledwie ogólnie zarysowane podstawy, jakie w omawianych kwestiach stwarza materializm.

"Zła filozofia" przyrodników. [Polemika z: Dobrzańska, Janina i Dobrzański, Jan. Nienaukowa krytyka]. Studia Filozoficzne, nr 4, 139-154, 1978.

# LORENZ, Konrad # etologia # filozofia a nauka # człowieczeństwo # zło #

O myśl krytyczną i humanizm walczący. Studia Filozoficzne, nr 5, 47-52, 1978.

# laicyzm, laicyzacja # humanizm # socjalizm #
ABSTRAKT. W listopadzie 1977 r. odbył się III Krajowy Zjazd Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. Jest dostateczny powód do refleksji nad istotą, sytuacją i perspektywami ruchu laickiego w Polsce w danym momencie oraz uwarunkowań historycznych, w jakich się on realizuje i rozwija w naszym kraju.

Czy można poddać krytyce filozofię N. Chomsky`ego? [Polemika z: Piątek, Zdzisława. O naturze człowieka w ujęciu N. Chomskiego - pozytywnie. Magala, Sławomir. O "naturze człowieka" raz jeszcze. Zabrocki, Tadeusz. Aleksandra Madejskiego polemika z Noamem Chomskim. Uwagi krytyczne]. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-153, 1979.

# CHOMSKY, Noam # natywizm # lingwistyka #

Współczesne radzieckie poszukiwania etyczne i aksjologiczne. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 201-217, 1987. Madejski, Aleksander.

# filozofia sowiecka # etyka # aksjologia #