INDEKS AUTORSKI

Ryszard Majak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-93, 1987. Majak, Ryszard.

# świadomość społeczna # materializm historyczny # metodologia nauk społecznych #
ABSTRAKT. Artykuł zawiera próbę rekonstrukcji zasadniczych ustaleń teoretycznych i metodologicznych marksowskiego materializmu historycznego, dotyczących analiz praktyki człowieka i jej mentalnych wytworów. Autor przeciwstawia tradycji badań socjologicznych poświęconych problematyce świadomości społecznej zespół dyrektyw badawczych inspirowanych marksowską teorią wiedzy społecznej, postulując znaczne rozszerzenie przedmiotu analiz, włączenie w ich zakres całokształtu zjawisk charakteryzujących proces tworzenia świadomości społecznej.