INDEKS AUTORSKI

Hanna E. Malewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O przyczynach uprzedzeń etnicznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-100, 1959. Malewska, Hanna E.

# uprzedzenia # stereotyp # psychologia społeczna #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Teorie psychodynamiczne. 3. Struktura osobowości a tendencje do uprzedzeń etnicznych. 4. Wyjaśnienia uprzedzeń etnicznych przez odwołanie się do kultury. 5. Zależność występowania uprzedzeń etnicznych od korzyści, jakie uprzedzenia te przynoszą ich wyznawcom. 6. Inne czynniki mające wpływ na nasilenie uprzedzeń etnicznych. 7. Zakończenie.

Psychologia społeczna Jeana Stoetzela. [Rec. Stoetzel, Jean. La psychologie sociale]. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-200, 1964. Malewska, Hanna.