INDEKS AUTORSKI

Anna Manek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Estetyczny odbiór utworu literackiego. Zagadnienia teoretyczne. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 113-124, 1984. Manek, Anna.

# estetyka # literatura # percepcja dzieła sztuki #
TREŚĆ. 1. Estetyczny odbiór dzieła literackiego w ujęciu współczesnej psychologii. 2. Estetyczny odbiór dzieła literackiego w ujęciu teorii kultury.