INDEKS AUTORSKI

Marian Massonius (1862-1945)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wiara w nauce. Hochfeldowa, Anna (wyd.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 279-313, 1983. Massonius, Marian.

# religia a nauka # wiara a rozum # przyczynowość #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Jaka wiara nie może wchodzić do nauki? II. O naturze niektórych sądów subiektywnych. III. Wiara obiektywna. IV. Podstawa tworzenia i wiązania pojęć. V. Zasada przyczynowości. (B) Noty redakcyjne.

Rozum w obliczu tajemnicy. Listy do Mariana Zdziechowskiego. Znak, nr 345, 1192-1225, 1983. Massonius, Marian.

# Bóg a człowiek # teodycea # Jezus #