INDEKS AUTORSKI

Bogdan Mielnik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filtry i parametry ukryte. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-144, 1968. Mielnik, Bogdan.

# mechanika kwantowa # fizyka cząstek #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Filtry. 3. Relacja uporządkowania. 4. Filtry jako krata. 5. Dopełnienie ortogonalne. 6. "Logika kwantowa". 7. Formalne własności "logiki kwantowej": aksjomat Pirona. 8. Zgodność i przemienność. 9. Parametry ukryte. 10. Polemika wokół parametrów ukrytych.