INDEKS AUTORSKI

Bronisław Misztal


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problemy społecznego uczestnictwa i współdziałania w cywilizacji technicznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 75-85, 1979. Misztal, Bronisław.

# cywilizacja współczesna # uczestnictwo # współpraca, współdziałanie # technika #
TREŚĆ. 1. Społeczne uczestnictwo jako proces. 1.1. Definicje społecznego uczestnictwa i współdziałania. 1.2. Społeczne uczestnictwo jako forma interakcji. 1.3. Społeczne uczestnictwo jako forma wymiany. 1.4. Społeczne uczestnictwo jako forma uwikłania. 2. Cywilizacja naukowo-techniczna a problemy uczestnictwa. 2.1. Zmiany w sferze motywacji oraz wartości. 2.2. Zmiany wachlarza możliwości uczestnictwa. 2.3. Zmiany "głębokości" społecznego uczestnictwa. 3. Podsumowanie: w stronę uczestniczącej cywilizacji naukowo-technicznej.