INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Mitrowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O roli i znaczeniu wątpienia w filozofii René Descartes`a. Studia Filozoficzne, nr 6, 75-87, 1984. Mitrowski, Grzegorz.

# DESCARTES, René # wątpienie # sceptycyzm # poznanie #
TREŚĆ. Zamierzeniem niniejszego artykułu jest ukazanie struktury oraz miejsca i roli wątpienia w filozofii R. Descartes`a. Wbrew niemal powszechnym opiniom, ma ono fundamentalne znaczenie dla zrozumienia systemu kartezjańskiego. Przede wszystkim jest ono "odpowiedzialne" za jego kształt i charakterystykę. System ten jest niejako odpowiedzią na wyzwanie rzucone filozofii przez sceptycyzm odrodzeniowy. Dlatego tylko z perspektywy podjętej przez Descartes`a próby jego zniesienia należy patrzeć na racjonalizm, matematycyzm i absolutyzm (wyrażający się w maksymalistycznym programie) jego doktryny. W próbie tej także należy szukać racji oryginalności i ograniczeń filozofii "Ojca epoki nowożytnej".

Homo utopicus. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 129-137, 1986. Mitrowski, Grzegorz.

# utopia #