INDEKS AUTORSKI

Wojciech Modzelewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Waleckiego koncepcja narodu. [Rec. Walecki, Henryk. Wybór pism]. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-209, 1970. Modzelewski, Wojciech.

Patriotyzm a świadomość klasowa w polskiej myśli socjalistycznej w latach 1878-1886. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 117-140, 1970.

# socjalizm # patriotyzm # internacjonalizm # naród / narodowość #
TREŚĆ. (A) Program brukselski. (B) Dwie orientacje. (C) O tzw. nihilizmie narodowym. (D) Koncepcja Polski. (E) "Zeszłowieczne przewidywania". (F) O teorii narodu.

Tożsamość narodowa jako zjawisko polityczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-123, 1975. Modzelewski, Wojciech.

# tożsamość # naród # polityka #
TREŚĆ. 1. Krok w przeszłość. 2. Pojęcie tożsamości narodowej. 3. Proces narodotwórczy. 4. Upowszechnianie tożsamości narodowej. 5. Uwagi końcowe.