INDEKS AUTORSKI

Witold Morawski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcje nowego społeczeństwa przemysłowego: apologetyka czy krytyka? Studia Filozoficzne, nr 2, 81-97, 1975.Morawski, Witold.

# cywilizacja przemysłowa # kapitalizm # filozofia społeczna #
ABSTRAKT. 1. Zadaniem artykułu jest przedstawienie funkcji, jakie pełni w koncepcjach nowego społeczeństwa przemysłowego (zwanego czasem postindustrialnym) empiryczny obraz współczesnych, wysoko rozwiniętych gospodarczo, społeczeństw kapitalistycznych. Na przestrzeni ostatnich 15-20 lat obraz ten ewoluuje od apologetycznego do krytycznego, choć w obu przypadkach jest to wymogiem spragmatyzowanej doktryny służącej umocnieniu systemu kapitalistycznego. Ograniczony i reformistyczny charakter krytyki kapitalizmu umożliwia pełnienie przez te koncepcje rozlicznych funkcji, które pozornie nie służą przedłużaniu status quo.