INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Murawski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pojęcie osoby ludzkiej w poglądach Antoniego Kępińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 203-217, 1983. Murawski, Krzysztof.

# KĘPIŃSKI, Antoni # antropologia filozoficzna # osoba # rozwój człowieka #

Rozwój wewnętrzny a struktura psychiczna człowieka. Zarys zagadnień. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 55-66, 1985. Murawski, Krzysztof.

# rozwój człowieka # psychika # samorozwój #
ABSTRAKT. W niniejszym artykule omawiam pojęcia, moim zdaniem, przydatne dla opisywania rozwoju wewnętrznego, oraz główne hipotezy, dotyczące struktury psychicznej człowieka, w ramach których proces ów można próbować częściowo wyjaśnić. Nawet jednak te (jakże skromne) zamiary, ograniczone są jeszcze bardziej, gdyż wiele kwestii trzeba tymczasem z konieczności pozostawić otwartych i nierozstrzygniętych, a wiele definicji może mieć charakter jedynie przybliżony. Wynika to przede wszystkim ze znanego faktu, że znaczne obszary psychiki stanowią dotychczas w pewnym stopniu terra incognita dla nauki - szczególnie, gdy wziąć pod uwagę zagadnienie nieświadomości. Trzeba więc liczyć się z tym, że dopiero dalszy rozwój badań pozwoli na bardziej wyczerpujące opracowanie zagadnień rozwoju wewnętrznego.

Wokół problemu introspekcji w filozofii Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-9, 1987.

# MARX, Karl # introspekcja #