INDEKS AUTORSKI

Anna Nawrocka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoantropocentryzm etyki Ambrożego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 180-202, 1983.

# etyka # AMBROŻY, św. # chrześcijaństwo #
TREŚĆ. 1. Przesłanki polityczne i ideologiczne powstania dzieła Ambrożego De officiis ministorium. 2. Ethos chrześcijanina w ujęciu Ambrożego. 3. Rola Kościoła w kształtowaniu świadomości moralnej jednostki i społeczeństwa. 4. Ideał chrześcijanina. 5. Teocentryzm czy teoantropocentryzm?

Jednostka a państwo. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 91-110, 1984. Nawrocka, Anna.

# CYCERON, Marcus Tullius Cicero # jednostka a społeczeństwo # państwo # społeczeństwo obywatelskie #
TREŚĆ. 1. Przesłanki polityczne, społeczne i ideologiczne powstania dzieła Cycerona De officiis. 2. Człowiek w perspektywie obywatela republiki rzymskiej. 3. Ethos obywatela w ujęciu Cycerona. 4. Rola społeczeństwa i państwa w umoralnianiu obywatela. 5.Ideał obywatela rzymskiego.