INDEKS AUTORSKI

Jan Nowaczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Irracjonalność bytu według Jean-Paul Sartre’a. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 133-154, 1979.

# SARTRE, Jean-Paul # irracjonalność # byt # sens życia #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Irracjonalność bytu w aspekcie intelektualnym. a) Odrzucenie teorii kreacjonizmu teistycznego. b) Niewywodliwość bytu z innego bytu. c) Sprzeczność zawarta w koncepcji "ens causa sui". d) Bezsens egzystencji ludzkiej. e) Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? 2. Irracjonalność bytu w aspekcie emocjonalnym. a) Geneza obrzydzenia bytu. b) Metafizyczny kłopot z istnieniem. * Zakończenie.

Ontologiczne uwarunkowania ateizmu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-100, 1981.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # filozofia a religia # ateizm # Bóg # monada #
TREŚĆ. Wstęp. I. Niemożliwość syntezy osobowości i wieczności w Bogu. II. Bóg jako najwyższe spotęgowanie tego co ludzkie. 1. Różnice ilościowe. 2. Różnice jakościowe. III. Swoista interpretacja materializmu biologicznego. 1. Geneza systematu. 2. Ontologiczna teoria monad. a) Istnienie monad i jakości. b) Natura monad. c) Wzajemne oddziaływanie monad. * Zakończenie.

Kwestia Boga u Merleau-Ponty’ego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 79-110, 1985. Nowaczyk, Jan.

# MERLEAU-PONTY, Maurice # Bóg # człowiek a Bóg #
TREŚĆ. Wstęp. I. Fenomenologia percepcji. II. Koncepcja Boga. 1. Jego duchowość, osobowość i cielesność. 2. Komponenta stoicka obecna w idei Boga. 3. Zakwestionowanie Bytu koniecznego. a) Nic nie jest absolutnie konieczne. b) Konieczność logiczna i realna. c) Bóg jako cesarz świata. 4. Transcendencja w immanencji. a) Jej odrzucenie. b) Człowiek wybranym nosicielem transcendencji. c) Otwarcie się człowieka na Transcendencję. d) Ludzkie ukierunkowanie dynamiczne ku Bogu. III. Odrzucenie teodycei. 1. Podtrzymanie krytyki Kantowskiej. 2. Dystans katolicyzmu wobec argumentacji spekulatywnej. IV. Otwarty problem Boga. 1. Postulat czujności. 2. Motywy odłożenia wyboru. 5. Poza kręgiem ateistów - zakończenie.