INDEKS AUTORSKI

Andrzej Nowak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pojęcie, charakter i niektóre konsekwencje nieregularności ontologii Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 75-83, 1990. Nowak, Andrzej.

# INGARDEN, Roman # ontologia # przedmiot intencjonalny #
ABSTRAKT. Twierdzi się, ze występuje analogia między ontologiami fikcji typu meinongowskiego a Ingardenową ontologią tworów niesamoistnych. Jest jednak raczej sprawą dyskusyjną, czy przedmioty intencjonalne wolno uważać za "odmianę" tzw. przedmiotów nieistniejących w ścisłym znaczeniu słowa. Niemniej idea niebytu staje się tyleż utajonym, co i przewodnim wątkiem Ingardenowej definicji intencjonalności. Dla wyjaśnienia tego problemu wprowadzono ogólną koncepcję regularności systemów ontologicznych. Wykazano następnie, że ontologia Ingardena jest nieregularna. Z faktu tego wyprowadzono niektóre konsekwencje.