INDEKS AUTORSKI

Izabella Nowak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O koncepcjach korespondencji teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 8, 105-113, 1974. Nowak, Izabella.

# metodologia nauki # zasada korespondencji # rozwój nauki #
TREŚĆ. W literaturze metodologicznej istnieją liczne propozycje interpretacji relacji korespondencji, jaka zachodzić ma między późniejszymi a wcześniejszymi teoriami naukowymi. Zadaniem niniejszego artykułu jest uporządkowanie tych koncepcji wedle określonej zasady, ustalenie ich wspólnych założeń oraz krytyka tych założeń. W zakończeniu artykułu naszkicuję krótko własną propozycję eksplikacji pojęcia korespondencji. 

Nowak, Izabella i Patryas, Wojciech i Szaban, Wojciech. O pojęciu istotności. [Polemika z: Witkowski, Lech, O jedności świata, istotności czynników i analogonach]. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-153, 1980.

# istotność #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 361-362, 1986. Nowak, Izabella.

# filozofia polska # autobiogram #