INDEKS AUTORSKI

Ludwik Antoni Nowicki (1931+2004)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ochrona moralnego rozwoju młodocianych. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 115-130, 1966. Nowicki, Ludwik Antoni.

# moralność # praca # wychowanie #
TREŚĆ. 1. Historyczny rozwój ochrony pracy młodocianych i jej stan obecny. 2. Przyczyny i rodzaje niebezpieczeństw dla moralnego rozwoju młodocianych. 3. Zasada ochrony moralnego rozwoju młodocianych i jej konkretne postulaty.