INDEKS AUTORSKI

Henryk Nowik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metodologiczne warunki wyjaśniania zjawisk biologicznych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 69-78, 1964.

# metodologia biologii # wyjaśnianie naukowe #

Pojęcie kompleksu czynników w biologii. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 127-139, 1968.

# metodologia biologia #

Biologiczne pojęcie przyczynowości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 99-116, 1979.
Biologiczne pojęcie przyczynowości (Cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 155-172, 1979.

# przyczynowość # biologia # metodologia biologii #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Analiza pojęcia przyczyny i skutku. 3. Sformułowanie biologicznego pojęcia przyczyny i skutku. Cz. II. 1. Nawiązanie do części pierwszej. 2. Analiza pojęcia związku przyczynowego. 3. Sformułowanie biologicznego pojęcia przyczynowości.

Rola zasady przyczynowości w nauce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 191-202, 1980. Nowik, Henryk.

# przyczynowość # metodologia nauki #

Tomaszowa argumentacja za istnieniem Boga z przyczynowości sprawczej wobec obserwacyjnych zdań przyczynowych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-206, 1981. Nowik, Henryk.

# dowody na istnienie Boga # TOMASZ z Akwinu, św. # przyczynowość #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Procedura uzasadniania obserwacyjnych zdań przyczynowych a zasada przyczynowości. 2. Komplementarna więź tomaszowej argumentacji z przyczynowości sprawczej za istnieniem Boga z obserwacyjnymi zdaniami przyczynowymi. * Zakończenie.