INDEKS AUTORSKI

Sławoj Olczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Przanowski, Maciej. Fizyka jako filozofia: przypadek C. F. Weizsäckera. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-121, 1980.

# WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von # fizyka # doświadczenie # filozofia a nauka #

O interpretacji psychoanalitycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 129-145, 1980.

# interpretacja # psychoanaliza # rozumienie # metodologia nauk społecznych #

Wyjaśnianie - rozumienie - interpretacja oznak. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-97, 1981.

# wyjaśnianie # rozumienie # interpretacja # oznaka / wskaźnik / symptom # metodologia nauk społecznych #

Utopia przeciw metodzie. (O koncepcji rozwoju wiedzy P. Feyerabenda). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 172-178, 1983. Olczyk, Sławoj.

# FEYERABEND, Paul Karl # rozwój wiedzy # filozofia nauki #

O pragmatycznej teorii obserwacji P. K. Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 2, 143-161, 1984.

# FEYERABEND, Paul Karl # filozofia nauki # obserwacja # niewspółmierność (teorii naukowych) #
ABSTRAKT. Artykuł niniejszy poświęcony jest Feyerabenda filozofii nauki. W szczególności jest on próbą rekonstrukcji metafizyki przez tę filozofię założonej. Przewodnią ideą tej metafizyki jest przekonanie, że wszelki kontakt z obiektywnie istniejącym światem zapośredniczony jest jakąś teorią. Idea ta najjaśniej przedstawiona została przez Feyerabenda w pragmatycznej teorii obserwacji. W części I niniejszego artykułu teoria ta jest szczegółowo przedstawiona, natomiast w części II podjęta została próba jej krytycznej analizy. Jednocześnie wyrażony zostaje pogląd, że zarówno pluralizm teoretyczny, jak i epistemologiczny anarchizm Feyerabenda są konsekwencjami centralnej idei pragmatycznej teorii obserwacji.

Nauka jako aproksymacja prawdy. (Analiza krytyczna koncepcji W. H. Newtona-Smitha). Studia Filozoficzne, nr 6, 153-167, 1989. Olczyk, Sławoj.

# filozofia nauki # NEWTON-SMITH, W. H. # prawda #
TREŚĆ. W wyniku analizy Newtona-Smitha definicji aproksymacji prawdy, w artykule niniejszym wykazano, że: 1. Falsyfikacja części twierdzeń teorii nie prowadzi do wzrostu podobieństwa teorii do prawdy; 2. Nie można na podstawie zaproponowanej definicji ustalić relacji lepszego podobieństwa do prawdy pomiędzy teorią prawdziwą a całkowicie fałszywą; 3.Dowolna teoria okazuje się bardziej podobna do prawdy od teorii logiczniej jej równoważnej; 4. Podobieństwo torii do prawdy zależy od kolejności odkrycia jej poszczególnych hipotez; 5. Relacja podobieństwa do prawdy okazuje się nieprzechodnia, a tym samym nie może ona uporządkować, choćby częściowo, historycznego ciągu teorii nauk przyrodniczych; nie spełnia zatem jednego z warunków określających stanowisko realizmu naukowego.