INDEKS AUTORSKI

Wiesław Orlicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie świadomości w filozofii Jogasutry Potańjalego. Studia Filozoficzne, nr 1, 147-153, 1987. Orlicki, Wiesław.

# świadomość # joga # filozofia indyjska #
ABSTRAKT. Artykuł jest rozwinięciem problematyki zawartej w kilku ślokach I części jogasutry. Porusza on zagadnienie trudności interpretacji jogasutry i przedstawia możliwą drogę wyjścia z nich poprzez poznanie intuicyjne "pratibhā". Przedstawia też problem nadawania cech świadomości, która zasadniczo jest bez cech i opisuje warunki konieczne do trwania świadomości w swej własnej naturze. W artykule został przedstawiony odmienny od Radhakrishnana punkt widzenia na funkcjonowanie pojęcia Iśvary - osobowego Boga w filozofii jogi. Została też poruszona kwestia jedności czy wielości świadomości oraz sensowności tego pytania na gruncie filozofii jogi.