INDEKS AUTORSKI

Roman Padoł


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Centralne założenia i kategorie filozoficzne polskiego modernizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-67, 1980.

# filozofia polska # modernizm # irracjonalizm # amoralizm #
TREŚĆ. (A) Refleksja metafizyczna. 1. Pojęcie absolutu. 2. Koncepcja życia. (B) Założenia epistemologiczne. 1. Antyintelektualizm i irracjonalizm. 2. Irracjonalistyczna koncepcja sztuki i religii. (C) Problematyka moralna - satanizm. (D) Idea posłannictwa - neomesjanizm.

Reinterpretacja zagadnienia świadomości a kryzys racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 45-57, 1987. Padoł, Roman.

# świadomość # psychologia # racjonalizm # irracjonalizm #

Problem świadomości i epistemologiczne założenia Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 281-297, 1990. Padoł, Roman.

# ABRAMOWSKI, Edward # epistemologia # świadomość #
ABSTRAKT. Praca zawiera prezentację epistemologicznych założeń E. Abramowskiego. Jego stanowisko może być porównywane z tymi, które na przełomie wieku XIX i XX podejmowały próbę reinterpretacji fundamentalnych zagadnień psychologii i epistemologii. Ważne, nowe i oryginalne założenia, jakie znalazły sformułowanie w tym stanowisku, dotyczą określenia "jednostki psychicznej", rozumienia świadomości, rozróżnienia intuicji i apercepcji i wreszcie poglądu, że poznanie stanowi syntezę wrażeń i wyobrażeń. W tym wyraził się antyintelektualizm Abramowskiego, znajdujący też uzasadnienie w jego badaniach psychologicznych.