INDEKS AUTORSKI

Jan Pawlica


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Studia religioznawcze w Krakowie - odpowiedź Instytutu Filozofii UJ na potrzeby naukowe i kulturalne społeczeństwa. Studia Filozoficzne, nr 5, 167-169, 1976.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 71-72, 1987. Pawlica, Jan.

# filozofia polska # autobiogram #

Przyszłość aksjologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-29, 1989.

# aksjologia # filozofia polska #

Próba rekonstrukcji i "przekraczanie" aksjologii Romana Ingardena. (Wstęp do opracowania). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 99-109, 1990. Pawlica, Jan.

# INGARDEN, Roman # aksjologia #
ABSTRAKT. Roman Ingarden, będąc fenomenologiem, należał do najwybitniejszych filozofów polskich XX wieku. jego spuścizna filozoficzna jest tak wszechstronna i doża, że nie da się ograniczyć - li tylko - do któregoś z działów filozofii współczesnej. Również aksjologia zawiera bardzo cenne rozwiązania lub sugestie ogólne, szczegółowe i metodologiczne. Estetyka lub etyka są np. ściśle powiązane z antropologią filozoficzną i aksjologią ogólną R. Ingardena. To nadaje im właściwy wymiar i sugeruje odpowiedzi na pytania o istotę i istnienie wartości, ich względność czy absolutność itp. Nigdy jednak R. Ingarden nie uznał tych odpowiedzi za zamknięte i skończone. Dlatego twórcze przekraczanie jego propozycji aksjologicznych wydaje się naturalnym przesłaniem samego R. Ingardena, a dla ans jedynym i koniecznym podejściem w dalszych badaniach aksjologicznych.