INDEKS AUTORSKI

Joanna Pawłowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wzór osobowy psychoterapeuty. Studia Filozoficzne, nr 1, 141-153, 1979.

# psychoterapia # wzorzec osobowy #

Psychoterapia grupowa jako ruch społeczny. Studia Filozoficzne, nr 12, 77-86, 1979.

# psychoterapia # psychologia humanistyczna #
TREŚĆ. I. Zapotrzebowanie na uczestnictwo w grupie. II. Cele, techniki i założenia. III. Głosy krytyczne.

O teoriach dewiacji. [Rec. Lamnek, Siegfried. Theorien abweihenden verhaltens]. Studia Filozoficzne, nr 3, 190-193, 1981.

# dewiacje #

Odwrót od relatywizmu kulturowego. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-81, 1987. Pawłowska, Joanna.

# relatywizm # filozofia kultury # aksjologia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Rys historyczny. 3. Absolutyzm a relatywizm w ocenianiu kultur. 4. Argumenty na rzecz aksjologicznego relatywizmu kulturowego. 5. Odwrót od relatywizmu.

Człowiek w poszukiwaniu sensu życia. [Rec. Sinn-voll heilen: Viktor E. Frankls Logotherapie - Seelenheilkunde auf neuen Wegen]. Studia Filozoficzne, nr 3, 195-200, 1987.

Odpowiedzialność ludzi nauki. [Rec. Wissenschaft in der Verantwortung. Analysen und Forderungen. Sitter, Beat (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 11, 206-209, 1987. Pawłowska, Joanna.

# odpowiedzialność #