INDEKS AUTORSKI

Halina Perkowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Osobowość jako problem socjologiczny. [Rec. Dautow, T. M. Licznost' kak socjołogiczeskaja problema]. Studia Filozoficzne, nr 5, 284-286, 1973.

Społeczne źródła "świadomości fałszywej". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 103-110, 1985. Perkowska, Halina.

# świadomość społeczna # ideologia # MARX, Karl #

Heideggerowska interpretacja kantowskiej koncepcji transcendentalnej wyobraźni. Studia Filozoficzne, nr 5, 101-118, 1989. Perkowska, Halina.

# HEIDEGGER, Martin # KANT, Immanuel # wyobraźnia #
TREŚĆ. Według Heideggera, Kant w pierwszym wydaniu Krytyki czystego rozumu odsłania istotowy związek między transcendentalnymi warunkami wyobrażenia a czasem. Związek ten, zdaniem Heideggera, jest źródłem apercepcji czystej oraz podstawą wszelkich projektowanych przez rozum znaczeń i wartości. W artykule podjęta jest próba bliższego zrozumienia charakteru i roli tego związku.