INDEKS AUTORSKI

Jerzy Perzanowski (1943-2009)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Studia z pogranicza logiki i filozofii. [Rec. Łogičeskaja struktura naučnogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 2, 203-207, 1968.

Z historii rozwoju logiki matematycznej. [Rec. Studies in the History of Mathematical Logic. Surma, S. J. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 156-158, 1976.

Nadwerbalizm logiki? [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Epistemologia Ludwika Flecka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-196, 1984.

# FLECK, Ludwik # logika #
ABSTRAKT. Autor polemizuje z wypowiedziami Z. Cackowskiego (Epistemologia L. Flecka, "Studia Filozoficzne", 1982, nr 5-6), który logice zarzuca nadwerbalizm i w konsekwencji irracjonalizm.

Pogranicze logiki i filozofii w pracach Profesor Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 311-322, 1984.

# DĄMBSKA, Izydora # logika a filozofia #

Głos prawdy. O Pani Profesor Izydorze Dąmbskiej. Znak, nr 374, 17-49, 1986. Perzanowski, Jerzy.

# DĄMBSKA, Izydora # filozofia polska - kronika #

Byt. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 63-85, 1988.

# ontologia # byt # logika a filozofia #
TREŚĆ. 1. Elementy logiki ogólnej. 2. Orzekanie i stwierdzanie. 3. Elementy logiki lingwistycznej. 4. Wieloznaczność czy otwartość "jest"? 5. Elementy logiki ontycznej. 6. Zarys modalnej teorii "jest". 7. Podsumowanie.

Ontologie i ontologiki. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 87-99, 1988. Perzanowski, Jerzy.

# ontologia # byt # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 1. Ontologie bytu. 2. Ontologie myśli. 3. Ontologie języka. 4. Porównanie.