INDEKS AUTORSKI

Józef Pieter (1904-1989)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Etyka a nauki o zjawiskach moralnych. Etyka, t. 2, 141-171, 1967.

# etyka a nauka # moralność # norma moralna, etyczna # opis a norma #
TREŚĆ. (A) Charakter i geneza przeciwstawienia: etyka a nauki o zjawiskach moralnych. (B) Zagadnienia etyki. (C) Filozoficzny charakter zagadnień etycznych a doświadczalny charakter problemów i badań nad zjawiskami moralnymi. (D) Rozwój refleksji nad norami moralnymi i samowiedzy moralnej. (E) Konflikty moralne jako zarzewie problemów etycznych. (F) Potrzeba racjonalizacji postępowania. (G) Nadmiar myślenia celowościowego. (H) Problematyka etyczna a sprawa istoty natury ludzkiej. (I) Psychologiczny rodowód zagadnień najwyższego dobra i naczelnej powinności. (J) Kłopot z twierdzeniami normatywnymi. (K) Warunkowość w przyrodoznawstwie a w etyce. (L) "Przymusowy" charakter problemów i koncepcji etycznych. (M) Droga do etyki społecznej. (N) Selekcja norm etycznych.

Poznawanie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 26-50, 1970.

# filozofia # historia idei # socjologia wiedzy # ideologia #
TREŚĆ. (A) O co chodzi? (B) Problematyka historiograficzna pochodzenia filozofii. (C) Tożsamości w tradycji filozoficznej. (D) Tożsamości a oryginalność w tradycji filozoficznej. (E) Główne kompetencje historyka filozofii i granice jego możliwości. (F) Filozofia a interesy społeczne. (G) Idee, ideologie a działanie. (H) Wpływ sił społecznych na filozofię. (I) Możliwości i granice socjologicznych wyjaśnień filozofii jako zjawiska. (J) Sprawa psychicznych warunków powstawania filozofii. (K) Pomysły typologiczne. (L) Pomysły psychoanalityczne. (M) Pomysły oparte na pojęciu dziedziczności. (N) Źródłem filozofowania - nadmiar ciekawości, jako rzekomego popędu poznawczego. (O) Poszukiwania dalsze. (P) Wnioski.

Problemy i metody psychologii filozofowania. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 139-141, 1972. Pieter, Józef.

# psychologia filozofiowania # przekonanie # filozofia #
TREŚĆ. 1. Potrzeba psychologii filozofowania w studiach filozoficznych. 2. Szkic rozwoju i ogólnej charakterystyki dotychczasowej psychologii filozofowania. 3. Problematyka psychologii filozofowania. 4. Problem powstawania przekonań filozoficznych. 5. Problematyka funkcjonowania przekonań filozoficznych. 6. Metody psychologii filozofowania.

Podstawowe problemy nauki o osobowości. Studia Filozoficzne, nr 5, 109-126, 1973.

# osobowość # metodologia psychologii #
TREŚĆ. 1. Problem istoty i definicje osobowości. 2. Problem wyodrębniania cech osobowości. 3. Problem układu cech osobowości. 4. Problem początków i rozwoju osobowości. 5. Problem rozstroju osobowości. 6. Problem typologicznej klasyfikacji osobowości. 7. Problemy diagnozy osobowości.