INDEKS AUTORSKI

Władysław Piwowarski (1929-2001)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rodzina jako społeczność naturalna według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 89-111, 1960.

# TOMASZ z Akwinu, św. # rodzina # natura ludzka #
TREŚĆ. 1. Natura ludzka jako źródło życia społecznego. 2. Naturalna dążność człowieka do życia i rozwoju w społeczności domowej. (a) Cel społeczności rodzinnej. (b) Zadania społeczności rodzinnej. (c) Znaczenie poglądów św. Tomasza na naturalny charakter społeczności rodzinnej.

Zasada pomocniczości w pismach św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 67-87, 1962.

# TOMASZ z Akwinu, św. # pomoc # etyka katolicka #

Podstawowe społeczne zasady prawa naturalnego. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 111-121, 1963.

# prawo naturalne # natura ludzka # filozofia społeczna #

Osoba ludzka a społeczność. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 25-42, 1964. Piwowarski, Władysław.

# etyka społeczna # osoba # jednostka a społeczeństwo # pomoc #
TREŚĆ. 1. Współczesne interpretacje tomistyczne stosunku osoby ludzkiej do społeczności. 2. Próba ujęcia stosunku osoby ludzkiej do społeczności w oparciu o podstawowe zasady społeczne.

Filozoficzne aspekty pluralizmu społecznego. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 83-97, 1965.

# pluralizm społeczny # filozofia społeczna #

Socjologia moralności a "prawo naturalne". Roczniki Filozoficzne, 18(2), 91-105, 1970.

# socjologia moralności # prawo naturalne # norma moralna # etyka normatywna #

[Rec. Lewada, J. A. Społeczna natura religii. Kułakowska, D. (tłum.)]. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 168-172, 1973. Piwowarski, Władysław.