INDEKS AUTORSKI

Krystyna Połubińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O procesie metaforyzacji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 99-115, 1978. Połubińska, Krystyna.

# metaforyzacja # percepcja / odbiór dzieła sztuki # przeżycie estetyczne # wartość poznawcza #
TREŚĆ. I. Rzeczywistość przeżywana. II. Obraz artystyczny. III. Proces metaforyzacji. IV. Źródła wartości poznawczej utworu artystycznego. V. Kontekst kulturowy. VI. Związek pomiędzy wartością poznawczą a nowością obrazu artystycznego. VII. Wartość poznawcza i problem arcydzieł - czyli problem wartościowana dzieł ze względu na kryteria poznawcze.