INDEKS AUTORSKI

Marcin Poręba


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O kantowskiej krytyce dowodu ontologicznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-35, 1989. Poręba, Marcin.

# KANT, Immanuel # dowody na istnienie Boga # byt # istnienie #
ABSTRAKT. Przedmiotem niniejszych dociekań jest istota kantowskiej krytyki teologii spekulatywnej w jej próbach dowiedzenia istnienia Boga. Autor próbuje pokazać, że sens owej krytyki nie polega na czysto destruktywnym rozrachunku z tradycją metafizyczną i teologiczną, lecz na wysiłku ponownego postawienia i rozwiązania fundamentalnego zagadnienia bytu i istnienia oraz ich podstawy.

 

PRZEKŁAD. Wittgenstein, Ludwig. Dzienniki 1914-1916. Warszawa, Spacja, 1999.

PRZEKŁAD. Wittgenstein, Ludwig. Uwagi o podstawach matematyki. Warszawa, KR, 2000.