INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Pospieszyl


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kulturowe uwarunkowania osobowości człowieka w ujęciu psychoanalizy. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-111, 1969.

# psychoanaliza # kultura # determinizm kulturowy # osobowość # cywilizacja współczesna #
TREŚĆ. (A) Związek kultury z cechami osobowości człowieka. (B) Właściwości współczesnej cywilizacji.

Nowa utopia E. Fromma. Człowiek i światopogląd, nr 7, 57-68, 1970. Pospiszyl, Kazimierz.

# FROMM, Erich # utopia #
TREŚĆ. * Nerwicotwórcze cechy ustroju kapitalistycznego. * Drogi do uzdrowienia społeczeństwa.

Płeć a osobowość. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-144, 1973. Pospiszyl, Kazimierz.

# płeć # osobowość #
TREŚĆ. 1. Różnice w stopniu agresywności. 2. Odmienność zachowania uwarunkowana sferą życia seksualnego. 3. Cechy myślenia kobiet i mężczyzn. 4. Znaczenie różnic pomiędzy psychiką kobiety i mężczyzny w procesie doskonalenia się człowieka.